Åpent brev til ordfører Jan Kristensen

Det åpne brevet er undertegnet av blant andre Birgitte Heidenreich Landmark og Lilly Tånsberg. De øvrige ønsker ikke navnene offentliggjort i avisa. Ragnhild Noraberg Idsø har ført brevet i pennen på vegne av beboerne.