Dømt for seksuell utnyttelse av psykisk utviklingshemmet

En mann fra Lyngdal er i tingretten dømt til fengsel i 10 måneder og til å ha kontaktforbud med en kvinne i tre år.