Ikke merknader til tilsynsrapport

Lyngdal kommune svarte innen tidsfristen, og har ikke merknader etter tilsynet ved Lyngdal ungdomsskole.