– Vi trenger flere, ikke færre parkeringsplasser!

Det er ikke mange som ser for seg færre parkeringsplasser i sentrum, slik rapporten til Multiconsult forteller om. Snarere tvert imot.