Stevner kommunen for 2,75 millioner

Bergesletta utvikling krever 2 746 516 millioner kroner pluss renter av Lyngdal kommune.