Kommunen overtar areal for 35 millioner kroner

Lyngdal kommune er blitt enige med Hellik Teigen/Lyngdal Recykling AS om overtakelse av industriareal på Hausvik. Kommunen går dermed ut av leieavtale som skulle vare til 2076.