Guttene bedre i regning, jentene best i lesing

Jenter gjør det litt svakere på de nasjonale prøvene enn før. Kjønnsforskjellen er størst i regning. Se også lokale skoler.