Har gjennomgått 428 anmeldte saker fra NAV

Av

Av disse er sju personer helt eller delvis uriktig domfelt, melder politiet.