Håper på godt salg før jul

9. klassingene satser på et godt salg - for inntektene av juletresalget går til finansiering av Polen-tur.