Vedtok fiber til flere husstander

Formannskapet i Audnedal hadde ikke mange saker på programmet, men for noen var sakene likevel av viktig karakter.