Kan vedta støtte til lys og vei

Når formannskapet i Lyngdal møtes i neste uke er det ikke noe som tyder på at langt møte. Det er nemlig få saker som er fremmet.