Hun vil ha svar fra ordfører

Torsdag er det kommunestyremøte, og ordfører Jan Kristensen må svare på fem interpellasjoner. Den ene dreier seg om sosiale utgifter.