– Jeg er stolt!

Han er klar for nye fire år på ordførerens kontor. Med 18 mot 17 stemmer ble det gjenvalg for Jan Kristensen (H).