Føler den lokale valgkampen har kommet i skyggen

Lokalpolitikerne i Lyngdal gjør sitt for å fronte sine saker, men flere mener de kommer i skyggen av rikspolitikerne og deres saker, spesielt det som har dreid seg om bompenger. Men nå tror alle på bedring.