Gjør forberedelser til avreise

Det er aktivitet i Rosfjorden, der hvor «Byford Dolphin» ligger ankret opp, men bare inntil videre.