Til og med navnet på forsøpler sto på lappen

Det kastes mye avfall, men ikke alle tar det der det skal. Hyttecontainere benyttes flittig - og ikke alle er så nøye med navn. Det går gjerne i søppelet det og.