Dette får lokale lag- og foreninger i momskompensasjon

Idrettslagene i Agder får til sammen 23,5 millioner kroner utbetalt i momskompensasjon for 2018.