Statsbudsjettet lokalt

Mye dreier seg om nye E39 for Statsbudsjettet 2020, lokalt. Men det finnes også andre ting.