Flomsikring i Agder blir prioritert

I Statsbudsjettet for 2020 skal flomsikring i Agder prioriteres. Om det gjelder Lyngdal er ikke klart.