Ikke ei krone i bot!

Både Lyngdal og Audnedal kommer godt ut av en kartlegging av pasienter som blir skrevet ut av sykehus.