Tilskudd til ny kommune

Nye Lyngdal kommune er tildelt midler fra Fylkesmannen for bruk til kompetansetiltak for mottak av flyktninger.