Ut på jakt - og treff ble det også

De skal jo tidlig krøkes, heter det. Det stemmer også ganske bra for dem som en gang kanskje skal bli jeger om fritiden.