Arbeiderpartiet med fremgang

Arbeiderpartiet hadde et håp om å ta velgere fra Bygdelista i Audnedal. Slik gikk det ikke, men fremgang ble det.