Lager verneplan for skogsområde

Lyngdal er ett av åtte områder hvor Fylkesmannen varsler oppstart av verneplanprosess for skogsområder.