ikke forlenget frist for idriftsettelse etter 2021

Av

NVE sender i dag brev til alle konsesjonærer for vindkraft i Norge og varsler om at det ikke vil bli gitt forlenget frist for idriftsettelse av vindkraft utover 31.12.2021.