Kommunen anmeldte voldshendelse

Lyngdal kommune har levert anmeldelse til politiet etter en voldshendelse.