Meiningar: Ver stolt av heimbygda og dialekten din – bruk nynorsk skriftspråk!