Nytt pasient- og brukerombud: – Få henvendelser fra befolkningen i Listerregionen

Det nye pasient- og brukerombudet i Agder, Hanne Damsgaard, tror ikke ombudsordningen er godt nok kjent lengst vest i fylket.