Det er vel forskjell på fastboende og hyttefolk, eller..?

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Vi som er innbyggere i området reagerer på prosessen, og på våre muligheter til å påvirke denne. Vi stiller spørsmål ved hvordan lokaldemokratiet egentlig fungerer i kommunen vår? Vi stiller også spørsmål ved om hensynet til fastboende i Lyngdal er mindre viktig enn hensynet til hyttefolket?