...og slik kan Rådhusparken i Lyngdal bli!

Rådhusparken i Lyngdal er i ferd med å utvikles til en aktivitetspark for voksne og barn – sommer som vinter.