Også kirken permitterer ansatte

Lyngdal kirkelige fellesråd må permittere medarbeidere.