Også kommunedirektøren sier nei til lokal næringslivsstøtte

Kommuneøkonomien får skylda når kommunedirektør Kjell Olav Hæåk foreslår å avvise forslaget om lokal næringslivsstøtte.