Ønsker medvirkning i E39 strekning fra Mandal til Lyngdal

Nye Veier varsler at detaljregulering for strekningen Mandalselva til Herdal i Lyngdal starter i løpet av høst. Prosjektleder Håkon Lohne forteller at de ønsker medvirkning fra berørte parter.