BIL: – Vi ønsker et påbud om bruk av piggdekk eller piggfrie vinterdekk i vintermånedene i Norge. Det er ikke lenger nok at bilisten selv kan velge dekk. Med et påbud bør også strafferammen for å kjøre på sommerdekk på vinterføre øke i form av høyere bøter, prikkbelastning samt lavere toleranse for å inndra førerkortet på stedet. Vi kan ikke ha kamikaze-piloter på norske vinterveier, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Gambler på sommerdekk

I Norge er den enkelte bilfører ansvarlig for at bildekkene er tilpasset føret. Verken piggdekk eller vinterdekk er påbudt. Det er altså ikke ulovlig å kjøre med sommerdekk om vinteren.

– Bilister på sommerdekk på skikkelig vinterføre er en fare for seg selv og andre. Våre naboland har for lengst innført et slikt påbud, nå er det på tide vi følger etter. Vi trenger å få ned antallet bilister som fremdeles gambler på sommerdekk om vinteren. En altfor stor andel biler involvert i ulykker på vinterveier er skodd med sommerdekk, sier han.

Vil øke mønsterdybden

En fersk spørreundersøkelse for Tryg Forsikring viser at vel 364.000 personbiler kjører på vinterdekk som er fem år eller eldre. Selv om disse fremdeles kan ha godkjent mønsterdybde, er dekkets egenskaper vesentlig svekket i forhold til nye dekk.

– Vi ønsker at myndighetene øker minimumsgrensen for mønsterdybde på vinterdekk fra 3 til 4 millimeter. Det vil kunne bidra til at flere velger å bytte ut gamle vinterdekk med nyere. Fra våre skadetall har vi eksempler på bilister som kjører rundt med over ti år gamle vinterdekk. Det sier seg selv at veigrep og bremseegenskaper da er kritisk dårlige på vinterføre, sier Brandeggen.

* Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 8. - 18. oktober 2019 gjennomført til sammen 1002 CAWI-intervjuer med personer 18+ år med bil i husstanden.

* På spørsmål «Er vinterdekkene på bilen eldre enn 4 år?» er svarene blant de som har bil i husstanden og førerkort: Ja 13%, Nei 79%, Vet ikke 9%.

* Per 29. mars 2019 var det registrert vel 2.8 millioner personbiler i Norge, ifølge SSB.