Oppdrett i ferskvann – vil overvåke vannkvaliteten i Sirdalsvannet og Lundevann

Fylkesmannen i Agder holder på å koordinere en felles overvåking for å sjekke ut hvordan ørretoppdrett, rensevann og kraftproduksjon påvirker Sirdalsvannet og Lundevann.