Oppfordrer hyttefolket til å bli hjemme

Ordføreren frykter at storinnrykk på hyttene kan føre til overbelastning av helsevesenet.