OPPOSISJONEN: Møtet åpnet med opphetet debatt om taletiden.

Rødt og Frp ville ha mer taletid i strømdebatten på Stortinget, men ble nedstemt.

Dermed får regjeringspartiene Ap samt det største opposisjonspartiet Høyre mulighet til å gå fire ganger på talerstolen i løpet av debatten etter redegjørelsen fra olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Senterpartiet og Fremskrittspartiet får totalt tre innlegg, mens de mindre partiene bare får to–ett hovedinnlegg på fem minutter og et innlegg til på tre minutter.

Videre behandling

I sin redegjørelse har olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) lovet en helhetlig gjennomgang av situasjonen Norge befinner seg i, tiltakene regjeringen har gjennomført, og tiltakene de kommer til å gjennomføre.

Det er lagt fram nærmere hundre forslag om strømtiltak fra de ulike partiene. Høyres Erna Solberg foreslår at Aaslands redegjørelse og forslagene behandles på normalt vis i energikomiteen på Stortinget, i stedet for at forslagene stemmes over samme dag som de ble lagt fram. Venstre støtter dette.

Det er ikke avklart hvordan forslagene vil bli behandlet videre.

Klare krav

Et enstemmig presidentskap vedtok i august at Stortinget skulle kalles inn til møte i plenum tidligere enn normalt som følge av strømsituasjonen. Stortingets offisielle åpning skjer normalt først i oktober.

Opposisjonen har uttalt at de forventer klar tale og håndfaste grep fra regjeringen.

Venstre og SV har overfor NTB trukket fram støtte til energisparing som viktig. For sistnevnte er også en forbedret strømstøtte til husholdningene og reforhandling av avtalene rundt utenlandskablene avgjørende.

Makspris

Høyre har bedt regjeringen komme med tiltak som bidrar til raskere utbygging av fornybar energi og mer energieffektivisering på kort sikt.

Rødt og Frp har opplyst til NTB at de kommer til å kreve makspris på strøm, begrensning av eksport og reforhandling av kabelavtalene.

Aasland er spesielt kritisk til forslaget om makspris på strøm, som han mener kan føre til økt forbruk og mindre investeringer i fornybarsektoren.