Ordfører Kristensen vil personlig overrekke oppropet til ministeren

Ordfører Kristensen er initiativtaker bak et opprop signert av 111 av landets kommuner. Brevet er adressert Olje- og Energiminister Tina Bru. I brevet kommer det frem at kommunene ønsker at vindkraftutbygging på land blir behandlet etter kommunalt planverk i henhold til plan og bygningsloven, og ikke lenger kan bli overstyrt statlig.