VEIBYGGING: – Begge de to dødsulykkene er tragiske. De er resultat av mye trafikk og dårlige veier. Uoppmerksomhet og menneskelige feil er årsak til ulykkene, sier ordfører Jan Kristensen (H) i Lyngdal til regionavisen Lister24.

Han slutter seg dermed til sin kollega i Lindesnes, Even Tronstad Sagebakken (Ap). Neste uke skal han sammen med ordførerne i Gjesdal og Bjerkreim, Frode Fjeldsbø (Ap) og Kjetil Sletetbø (Sp) møte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) med håp om å få satt ny fart i arbeidet med firefeltsveien.

Nye Veier ønsker å utsette utbyggingen mellom Mandal og Lyngdal, Ytre ringvei i Kristiansand og mellom Bue og Ålgård i Rogaland.

– Utsettelsen av de tre E39-prosjektene påvirker ikke igangsatte prosjekter. Mandal-Lyngdal og Ytre ringvei ble utsatt da dette er store og komplekse prosjekter som er spesielt utsatt for dagens labile råvarepriser på grunn av stor mengde bro og tunnel. Det forventes også høye tilbudspriser fra entreprenørene i disse prosjektene på grunn av høy markedsrisiko, skriver kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i en epost til Lister24.