Overskuddet reduseres for Birkeland Bruk

Regnskapene for trelastprodusenten Birkeland Bruk har vist en negativ utvikling de siste årene. I 2019 endte årsresultatet likevel på 1,3 millioner kroner.