Pen kjøring i Sveindal

Ett forenklet forelegg for fart.