Permitteringer i Fibo og Konsmohus – Alloc ansetter

Alloc har måttet ansette folk for å holde tritt med etterspørselen. Men både ved Fibo i Lyngdal og Konsmohus er det permitteringer.