Permitteringer skjer over alt for tiden - her kan du se hvor mange det gjelder i Lyngdal!

Antall permitteringer har eksplodert. I Lyngdal har 192 arbeidstakere søkt dagpenger som følge av permittering.