Fortsetter ordningen med miljøterapeut i skolene i Audnedal

Rådmannens forslag til vedtak om forlengelse av miljøterapeutstillingen i skolene i Audnedal ble enstemmig vedtatt under sist kommunestyre den 20. juni.