Gå til sidens hovedinnhold

Politiprosjekt ga 20 dommer i overgrepssaker

Et prosjekt i Agder politidistrikt kalt Prosjekt OP Pandora, har gitt 20 domfellelser i Agder.

PROSJEKT: Det melder Politiet i Agder i en pressemelding. Det kommer frem at prosjektet, i tillegg til å gi 20 domfellelser, også har avdekket 50 fornærmede under 18 år som har blitt utsatt for fysiske overgrep og overgrep på internett.

Prosjektet startet i 2018 og hadde fokus på overgrep på nett. Gruppen besto av analytikere, dataetterforskere og en påtaleansvarlig. Prosjektperioden ble avsluttet i slutten av 2019 og som en konsekvens av resultatene ble det opprettet et eget avsnitt i politidistriktet med samme arbeidsoppgaver.

– Bak tallene i dette prosjektet er det mange små barn og mange enkeltskjebner som har fått et nytt liv. Når vi videreførte dette prosjektet til et fast avsnitt i politidistriktet er det for å sørge for at de som begår overgrep ikke skal få holde på i det skjulte, sier leder for seksjon for grov vold og seksuelle overgrep i Agder politidistrikt, Thor Atle Pedersen.

Resultater

I meldingen listes prosjektets resultater. Etterforskningen har blant annet generert 135 nye saker, der en tredjedel er sendt videre til politidistrikt andre steder i landet. Av de 50 fornærmede avdekket i prosjektet, har 13 personer blitt utsatt for fysiske overgrep og 37 vært utsatt for overgrep på nett. I tillegg kom 20 domfellelser som resultat av arbeidet.

Lange straffer

En av dommene resulterte i 13 års fengsel for en familiefar. Den dømte hadde bestilt overgrep i Filippinene på nett.

Blant de andre dommene ble en annen familiefar dømt til 11 års forvaring for overgrep på sin to år gamle sønn.

Det nye avsnittet som skal videreføre prosjektgruppens arbeid er høyt prioritert av Agder politidistrikt.