Positivt for landbruk: Ser flere fordeler med alternativt E39-kryss

En alternativ kryssutforming kan gi store positive virkninger for landbruk, nærmiljø og landskapsbilde.