Prisforskjell på én milliard: Skal ny E39 være 20 eller 23 meter bred?

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) må i løpet av kort tid ta stilling til om han skal gå den brede eller smale vei.