Et samfunnsproblem skal man ikke forsøke å bøte på. Det skal man fjerne.

Det er ikke så mange år siden det var en av Arbeiderpartiets måter å løse vanskelige saker på. Slik gjør ikke dagens sosialdemokrater det. Støre-regjeringen fomler rundt med strømstøtteordninger for forbrukere og næringsliv. Opposisjonen leker handlekraftig gjennom å kreve bedre støtteordninger.

Det er få som peker på ondets rot. De katastrofalt høye strømprisene i Sør-Norge skyldes at norske selskaper selger strøm til utlandet for skyhøye priser – og tømmer magasinene for vann i samme slengen. Myndighetene forbereder strømrasjonering i stedet for å stanse salget. Og lager innviklede, byråkratiske og kostbare ordninger for å kompensere noen av strømutgiftene.

La oss minne om et par ting. Vannet, altså norsk vannkraft, er en felles ressurs eid av det norske folk, ikke av selskaper som opptrer som private, selv om de er offentlig eid. Kraftverkene er bygd opp gjennom år av innbyggerne i dette landet. I Norge har vi dessuten en sosial kontrakt: Vi aksepterer høye skatter og avgifter, men til gjengjeld skal vi ha billig strøm. Kraftprisene har vært ett av de få konkurransefortrinn norsk næringsliv har hatt.

Utenlandskablene er antakelig en god ide. EUs energibyrå Acer er det neppe. Både regjeringspartiene og det meste av opposisjonen synes å akseptere at vi må følge Acers regler uten å mukke. Kanskje må vi foreta et mini-Brexit. Vi kan ikke la oss tvinge til å tappe våre vannmagasiner tomme. Vi må si stopp – vi har ikke mer å selge. Og det er regjeringen som må gjøre det.

De alle fleste kraftprodusenter i Norge er offentlig eid. Det vil ikke være noe utilbørlig angrep på den private eiendomsretten å diktere strømprisen. Men det er regjeringen som må fatte avgjørelsen om å legge et tilnærmet selvkostprinsipp til grunn. Samtidig kan regjeringen beslutte å selge overskuddskraft (i den grad vi har overskuddskraft å selge) til Europa til en fast pris. Også her kan et tilnærmet selvkostprinsipp brukes. Selvsagt under forutsetning av at kjøperne betaler for utenlandskablene. Det vil sannsynligvis gagne Europa i en energikrise.

Det vil helt sikkert verken gagne Europa eller Norge om vi tillater at magasinene tømmes.