Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Ingen sak for liten, ingen for stor

Rådet hadde sitt første møte mandag, og inviterer alle som ønsker å ta opp saker til å ta kontakt.