På oppløpssiden med rådmannen

Norman Udland gir seg ikke ennå, men når april kommer neste år rydder han ut siste rest på kontoret i rådhuset. Etter syv år som rådmann er han på en halvlang oppløpsside.